Balkongföretagets styrelseordförande krossar glastaket

Bara nio procent av börsbolagen har kvinnlig styrelseordförande.
Ingalill Berglund, Balco, är numera en av dem.
– Min erfarenhet är att en blandning av manlig och kvinnlig representation i ledande och beslutande organ leder till mer genomlysta processer och välgrundade beslut, säger hon.
Växjö • Publicerad 2 januari 2022