Skogsägare förlorar mål om 546 000 i kompensation från staten

Två skogsägare skulle få 546 000 kronor i ersättning av staten för att de förbjudits avverka, slog mark -och miljödomstolen fast.
Nu nekas de ersättning av högre instans. De måste först söka dispens från avverkningsförbudet.
Bredhälla • Publicerad 21 januari 2022
Foto: Martina Wärenfeldt