Nytt företag bildas: Ingelstad Ded Butik AB

Bolagets egen beskrivning av verksamheten anges vara: "Servicebutik med försäljning av livsmedel, drycker, snabbmat, tobak och uthyrning av släp samt förenlig verksamhet."
Publicerad 14 december 2022