Älmhult

Kommunen fortsätter stötta lokala företag

Under de senaste två åren har Älmhults kommun fattat beslut om en rad åtgärder för att underlätta för näringslivet i coronatider.
Nu förlängs åtgärderna under hela 2022 – en intäktsförlust på över 80 000 kronor för kommunen.
– Det är en hanterbar summa för kommunen, men jag hoppas att det kan göra skillnad för näringslivet, säger kommunstyrelsens ordförande, Gusten Mårtensson (C).
Älmhult • Publicerad 2 februari 2022
Foto: Adam Sjoborg